FAQ

Aký je rozdiel medzi súdnym a obyčajným prekladom?

Súdne preklady vyhotovujú súdni prekladatelia, ktorí sú registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR a majú pečiatku súdneho prekladateľa. Týmto spôsobom sa prekladajú úradné dokumenty, ako napr. rodné listy, výpisy z registra trestov, sobášne listy, vysvedčenia, diplomy a pod. Súdne preklady sú vždy zväzované s originálom alebo notársky overenou fotokópiou originálu dokumentu. Obyčajné preklady vyhotovujú prekladatelia s vhodným vzdelaním a praxou pre danú problematiku a štandardne ich klientom zasielame e-mailom.

Čo sú nástroje CAT?

Ide o prekladateľský softvér určený na preklad textov. Jeho využívanie zabezpečuje jednotnosť prekladu, pričom sa vytvára tzv. prekladateľská pamäť. Táto sa môže neskôr využiť pri prekladaní viacerých projektov pre toho istého klienta.

Aké množstvo textu predstavuje 1 normostrana?

1 normostrana zahŕňa 250 slov v prípade obyčajných prekladov alebo 1800 znakov vrátane medzier v prípade súdnych prekladov. 1 fyzická strana môže preto obsahovať aj viac normostrán, ak je popísaná husto alebo menším písmom (často sú to napr. zmluvné a dodacie podmienky a pod.)

Why should I order proofreading after translation?

If your text is intended to be read by the broader public, e.g. to be printed or placed on a website, you have to count on the fact that it will be also read by native speakers of the certain language, who can immediately spot any mistake, even one that is stylistic. Proofreading is normally provided by native speakers who pay attention to smallest details such as word order, choice of phrases etc. This does not mean that the translation is wrong, correctness is guaranteed in both cases!

Kedy sa účtuje zdrojový počet slov a kedy cieľový?

Pri stanovovaní ceny vychádzame zo zdrojového textu – rátame počet slov originálneho textu, čiže zdrojový počet slov. V prípade, že originál je v takej podobe, ktorá nám neumožňuje elektronicky zrátať počet slov, účtujeme počet slov v preklade, teda cieľový počet slov.

Rýchly kontakt

0903 788 849br /0911 825 828br /0911 788 858

E-mail:br /link fudu@fudu.sk - mail Opens window for sending emailfudu@fudu.sk/link