O spoločnosti

Naše ciele

Naše ciele kopírujú ciele a želania našich klientov. Našimi službami sa snažíme prispieť k úspechu a naplneniu cieľov klienta. Kvalita, profesionálny prístup, pružná a operatívna komunikácia sú pre nás štandardom. Chceme byť klientovi čo najbližšie, pretože len vtedy môžeme myslieť ako on a uspokojovať jeho požiadavky presne podľa jeho predstáv. Preto sme k dispozícii nonstop, aj mimo pracovných dní a hodín. Stávame sa komunikačným kanálom mnohých spoločností, ktorí vďaka našim službám expandujú do celého sveta.

História

Spoločnosť FUDU pôsobí v oblasti prekladov a tlmočenia už od roku 1996. V roku 2006 sa zmenila forma spoločnosti zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. Naše dlhodobé a úspešné pôsobenie na trhu je dôkazom kvality a profesionality poskytovaných služieb. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a dlhoročnej tradícii sa neustále rozširujeme, aby sme tak boli čo najbližšie k Vám, našim klientom. V roku 2009 sme v Bratislave otvorili nové pobočky . V roku 2011 sme získali certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008.

Spôsob práce

Od začiatku pôsobenia pracujeme v oblasti odborných prekladov, technicky úzko špecializovaných odvetví a tematík.
Našu prácu robíme srdcom, pričom kladieme maximálny dôraz na pozitívne a spoľahlivé vzťahy ku klientom, ako aj k tímu prekladateľov a tlmočníkov. Združujeme technicky a odborne vysoko spôsobilých prekladateľov, špičku nielen na slovenskom a európskom trhu. Máme širokú a stabilnú bázu prekladateľov na celom svete, pretože pracujeme najmä s rodenými hovoriacimi (native speakers).
Pre našich klientov vytvárame špeciálne tímy prekladteľov, korektorov, projektových manažérov, ktorí dlhodobo sprevádzajú ich projekty.
Vďaka našej dlhodobej spolupráci a nadštandardným vzťahom s prekladateľmi, ako aj ich lojalite, už dlhodobo pokrývame aj nárazové veľké projekty prekladov a tlmočení.
Pri prekladoch používame prekladateľské CAT nástroje, ktoré sú zárukou pre zachovanie jednotnej terminológie, jazykového štýlu a prispievaju k eliminácii nepresností a skráteniu termínov vyhotovenia.

Rýchly kontakt

0903 788 849br /0911 825 828br /0911 788 858

link fudu@fudu.sk - mailfudu@fudu.sk/link