Služby

h3Preklady/h3

Máme dlhoročné skúsenosti vnbsp;oblasti odborných prekladov, anbsp;práve preto sme pre Vás vnbsp;tejto oblasti tým pravým partnerom. Profitujte z našich bohatých skúsenosti, akonbsp;aj technických špecializácií anbsp;kvalitného vzdelania našich prekladateľov. Za odbornosť prekladov neúčtujeme žiadne príplatky link 38 - internal-link Opens internal link in current window... viac informácií/link

h3Tlmočenie/h3

Naša spoločnosť zabezpečuje tlmočníkov pre rôzne podujatia, ako sú napríklad semináre, konferencie, obchodné stretnutia či prednášky. Pre klientov zabezpečujeme všetky druhy tlmočenia – konzekutívne, simultánne inbsp;súdne. Zabezpečujeme tlmočnícke služby vnbsp;celej Európe, nielen na Slovensku. Na požiadanie zabezpečíme tlmočenie aj mimo Európy link 39 - internal-link Opens internal link in current window... viac informácií/link

h3Jazyková výučba/h3

Okrem prekladov anbsp;tlmočenia poskytujeme aj rôzne formy jazykovej výučby. Na základe Vášho dopytu Vám „ušijeme“ kurz presne na mieru. Poskytujeme skupinové, ako aj individuálne kurzy, kurzy zamerané na konverzáciu, gramatiku, terminológiu vnbsp;určitých oblastiach, prípravu na skúšky, ako aj výučbu vo firmách anbsp;podobne link 40 - internal-link Opens internal link in current window... viac informácií/link

h3DTP práce/h3

Desktop publishing (skratka DTP) je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre ofsetovú tlač. Preklad spracujeme v akomkoľvek formáte (Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel atď.). Spolupracujeme s profesionálnymi grafikmi, ktorí vedia realizovať akúkoľvek náročnú grafickú úpravu textu link 44 - internal-link Opens internal link in current window... viac informácií/link

h3Ostatné služby/h3

Mnohí naši klienti využívajú komfort našich full servisových služieb. Od prekladu dokumentov, cez grafické spracovanie, tlač až po dodanie výsledného produktu do ich spoločnosti link 41 - internal-link Opens internal link in current window... viac informácií/link

Rýchly kontakt

0903 788 849br /0911 825 828br /0911 788 858

link fudu@fudu.sk - mailfudu@fudu.sk/link