DTP práce

Desktop publishing (skratka DTP) je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre tlač. Preklad spracujeme v akomkoľvek formáte (Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel atď.). Spolupracujeme s profesionálnymi grafikmi, ktorí vedia realizovať akúkoľvek náročnú grafickú úpravu textu.

Ak si Vami zadané podklady k prekladu vyžadujú bežné grafické práce, ako je skenovanie obrázkov, konvertovanie dokumentu pdf do formátu doc a. p., neúčtujeme za tieto grafické práce v primeranom rozsahu k prekladanému textu žiadne príplatky. Ostatné grafické a DTP práce vykonávame na základe individuálnej dohody. Okrem grafiky sme schopní zabezpečiť klientom tlač dokumentu do želanej konečnej podoby a vytlačené publikácie doručiť priamo do firmy klienta.

Rýchly kontakt

0903 788 849br /0911 825 828br /0911 788 858

link fudu@fudu.sk - mailfudu@fudu.sk/link