Preklady

Odborné preklady

Potrebujete vyhotoviť spoľahlivý preklad?
Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti odborných prekladov, a práve preto sme pre Vás v tejto oblasti tým pravým partnerom. Profitujte z našich bohatých skúsenosti, ako aj technických špecializácií a kvalitného vzdelania našich prekladateľov.  Za odbornosť prekladov neúčtujeme žiadne príplatky.

Prekladateľská základňa
Zabezpečujeme preklady vo vyše 40-tich jazykoch so špecializáciou na najrôznejšie odbory. Pri prekladoch medzi cudzími jazykmi využívame rodených hovoriacich (native speakers) na celom svete. Naši prekladatelia sú riadnymi členmi Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

Termíny vyhotovenia
Keďže sme k dispozícii nonstop (stačí nás kontaktovať mailom alebo telefonicky), aj mimo pracovných dní a hodín, dokážeme maximálne pružne a operatívne zabezpečiť Vaše požiadavky. V prípade potreby sme schopní dodať preklady krátkych textov do hodiny alebo obratom.  

In-house check
Každý preklad prechádza kontrolou našich projektových manažérov, ktorí porovnávajú originál s prekladom a overujú úplnosť a správnosť prekladu. Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujú prekladateľa/klienta a konzultujú s nimi možnosti správnosti. V prípade, že sa počas prekladu alebo kontroly in-house check zistí chyba v texte originálu, klient bude na ňu vždy upozornený, aby sa vyhol prípadným komplikáciám pri zaobchádzaní s chybným originálnym dokumentom. Táto služba je bezplatná a tvorí neodmysliteľnú súčasť práce projektových manažérov našej spoločnosti.

Na požiadanie poskytujeme klientom aj rôzne druhy následných korektúr.

Ak máte akékoľvek požiadavky, aj neštandardné, oslovte nás, a my spravíme maximum pre to, aby sme Vám pomohli.

Súdne overené preklady

Zabezpečujeme súdne overené preklady v početných jazykových kombináciách, ako aj medzi jednotlivými cudzími jazykmi. Naši súdni prekladatelia sú riadne zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Po vzájomnej dohode poskytujeme klientom možnosť vyzdvihnutia originálov dokumentov, ako aj dodania súdne overených prekladov v okolí našich pobočiek zdarma.

Klientom taktiež vieme zabezpečiť notársky overené fotokópie dokumentov, ktoré sú potrebné k zviazaniu so súdne overeným prekladom.

Lokalizácie

Čo je to lokalizácia?
Lokalizácia je určitou pridanou hodnotou prekladov. Pod pojmom lokalizácia sa v súvislosti s prekladmi rozumie zapracovanie do preloženého textu kultúrnych, mentálnych a ostatných osobitostí danej krajiny, v ktorej sa bude text používať. Cieľom lokalizácie je, aby preložený text pôsobil prirodzene, aby jasne a zrozumiteľne komunikoval aj v cudzom jazyku myšlienky pôvodného textu. Takto preložený text sa stáva autorským textom.


Pri lokalizáciách je maximálne dôležité využívať native speakrov. Pri projektoch lokalizácií využívame výlučne tímy rodených hovoriacich prekladateľov a korektorov. Texty prechádzajú niekoľkonásobnou štylistickou korektúrou. Takto profesionálne zvládnutý preklad Vašich dokumentov Vám zabezpečí, že aj zahraniční partneri sa nebudú obávať vsadiť na Vašu profesionalitu.

V závislosti od typu zdrojového textu (softvérové programy, manuály a návody na použitie a iné) zostavíme konkrétny tím (projektoví manažéri, prekladatelia, korektori, grafici), ktorý disponuje potrebnými technickými zručnosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami a vypracuje pre Vás to najvhodnejšie jazykové riešenie.

Pri lokalizáciách pracujeme výlučne s prekladateľskými CAT-nástrojmi s cieľom zabezpečenia jednotnej a správne použitej terminológie.

Preklady pomocou CAT nástrojov

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako pri preklade zabezpečiť požadovanú kvalitu, je práca s nástrojmi CAT (Computer-assisted translation, computer-aided translation). Cieľom je presná a jednotná terminológia, nadviazanie na preklady realizované v minulosti, skrátenie času prekladu, ako aj tvorba a následné využitie prekladateľskej pamäte. Práca s CAT nástrojmi výrazne eliminuje chybovosť použitých jazykových prostriedkov.

Rýchly kontakt

0903 788 849br /0911 825 828br /0911 788 858

link fudu@fudu.sk - mailfudu@fudu.sk/link