Spoločnosť FUDU s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Otázky/odpovede

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SÚDNYM A OBYČAJNÝM PREKLADOM?

Súdne preklady vyhotovujú súdni prekladatelia, ktorí sú registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR a majú pečiatku súdneho prekladateľa. Týmto spôsobom sa prekladajú úradné dokumenty, ako napr. rodné listy, výpisy z registra trestov, sobášne listy, vysvedčenia, diplomy a pod. Súdne preklady sú vždy zväzované s originálom alebo notársky overenou fotokópiou originálu dokumentu. Obyčajné preklady vyhotovujú prekladatelia s vhodným vzdelaním a praxou pre danú problematiku a štandardne ich klientom zasielame e-mailom.

ČO SÚ NÁSTROJE CAT?

Ide o prekladateľský softvér určený na preklad textov. Jeho využívanie zabezpečuje jednotnosť prekladu, pričom sa vytvára tzv. prekladateľská pamäť. Táto sa môže neskôr využiť pri prekladaní viacerých projektov pre toho istého klienta.

AKÉ MNOŽSTVO TEXTU PREDSTAVUJE 1 NORMOSTRANA?

1 normostrana zahŕňa 250 slov v prípade obyčajných prekladov alebo 1800 znakov vrátane medzier v prípade súdnych prekladov. 1 fyzická strana môže preto obsahovať aj viac normostrán, ak je popísaná husto alebo menším písmom (často sú to napr. zmluvné a dodacie podmienky a pod.)

PREČO BY SOM SI MAL OBJEDNAŤ KOREKTÚRU K PREKLADU?

V prípade, že je Váš text určený širokej verejnosti - do tlače alebo na webové stránky, odporúča sa, aby preklad ešte prečítala nezávislá tretia osoba - rodený hovoriaci - a spravila nezávislú korektúru. Tak možno zabezpečiť, aby sa preklad čo najviac približoval autorskému textu - z hľadiska slovných hračiek, zaužívaných výrazov a rôznych iných jazykových hlavolamov, ako aj zo štylistického hľadiska, syntaxe alebo z hľadiska zaužívania zvolených výrazov. To však neznamená, že by boli preklady bez korektúry nesprávne, za správnosť v každom prípade ručíme!

KEDY SA ÚČTUJE ZDROJOVÝ POČET SLOV A KEDY CIEĽOVÝ?

Pri stanovovaní ceny vychádzame zo zdrojového textu – rátame počet slov originálneho textu, čiže zdrojový počet slov. V prípade, že originál je v takej podobe, ktorá nám neumožňuje elektronicky zrátať počet slov, účtujeme počet slov v preklade, teda cieľový počet slov.