Spoločnosť FUDU s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Služby

ODBORNÉ PREKLADY

Potrebujete vyhotoviť spoľahlivý preklad?
Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti odborných prekladov, a práve preto sme pre Vás v tejto oblasti tým pravým partnerom. Profitujte z našich bohatých skúsenosti, ako aj technických špecializácií a kvalitného vzdelania našich prekladateľov.  Za odbornosť prekladov neúčtujeme žiadne príplatky.

Prekladateľská základňa
Zabezpečujeme preklady vo vyše 40-tich jazykoch so špecializáciou na najrôznejšie odbory. Pri prekladoch medzi cudzími jazykmi využívame rodených hovoriacich (native speakers) na celom svete. Naši prekladatelia sú riadnymi členmi Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

Termíny vyhotovenia
Keďže sme k dispozícii nonstop (stačí nás kontaktovať mailom alebo telefonicky), aj mimo pracovných dní a hodín, dokážeme maximálne pružne a operatívne zabezpečiť Vaše požiadavky. V prípade potreby sme schopní dodať preklady krátkych textov do hodiny alebo obratom.  

In-house check
Každý preklad prechádza kontrolou našich projektových manažérov, ktorí porovnávajú originál s prekladom a overujú úplnosť a správnosť prekladu. Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujú prekladateľa/klienta a konzultujú s nimi možnosti správnosti. V prípade, že sa počas prekladu alebo kontroly in-house check zistí chyba v texte originálu, klient bude na ňu vždy upozornený, aby sa vyhol prípadným komplikáciám pri zaobchádzaní s chybným originálnym dokumentom. Táto služba je bezplatná a tvorí neodmysliteľnú súčasť práce projektových manažérov našej spoločnosti. 

Na požiadanie poskytujeme klientom aj rôzne druhy následných korektúr.

Ak máte akékoľvek požiadavky, aj neštandardné, oslovte nás, a my spravíme maximum pre to, aby sme Vám pomohli.

SÚDNE OVERENÉ PREKLADY

Zabezpečujeme súdne overené preklady v početných jazykových kombináciách, ako aj medzi jednotlivými cudzími jazykmi. Naši súdni prekladatelia sú riadne zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Po vzájomnej dohode poskytujeme klientom možnosť vyzdvihnutia originálov dokumentov, ako aj dodania súdne overených prekladov v okolí našich pobočiek zdarma.

Klientom taktiež vieme zabezpečiť notársky overené fotokópie dokumentov, ktoré sú potrebné k zviazaniu so súdne overeným prekladom.

LOKALIZÁCIE

Čo je to lokalizácia?
Lokalizácia je určitou pridanou hodnotou prekladov. Pod pojmom lokalizácia sa v súvislosti s prekladmi rozumie zapracovanie do preloženého textu kultúrnych, mentálnych a ostatných osobitostí danej krajiny, v ktorej sa bude text používať. Cieľom lokalizácie je, aby preložený text pôsobil prirodzene, aby jasne a zrozumiteľne komunikoval aj v cudzom jazyku myšlienky pôvodného textu. Takto preložený text sa stáva autorským textom.

Pri lokalizáciách je maximálne dôležité využívať native speakrov. Pri projektoch lokalizácií využívame výlučne tímy rodených hovoriacich prekladateľov a korektorov. Texty prechádzajú niekoľkonásobnou štylistickou korektúrou. Takto profesionálne zvládnutý preklad Vašich dokumentov Vám zabezpečí, že aj zahraniční partneri sa nebudú obávať vsadiť na Vašu profesionalitu.

V závislosti od typu zdrojového textu (softvérové programy, manuály a návody na použitie a iné) zostavíme konkrétny tím (projektoví manažéri, prekladatelia, korektori, grafici), ktorý disponuje potrebnými technickými zručnosťami, skúsenosťami a odbornými znalosťami a vypracuje pre Vás to najvhodnejšie jazykové riešenie. 

Pri lokalizáciách pracujeme výlučne s prekladateľskými CAT-nástrojmi s cieľom zabezpečenia jednotnej a správne použitej terminológie.

PREKLADY POMOCOU CAT NÁSTROJOV

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako pri preklade zabezpečiť požadovanú kvalitu, je práca s nástrojmi CAT (Computer-assisted translation, computer-aided translation). Cieľom je presná a jednotná terminológia, nadviazanie na preklady realizované v minulosti, skrátenie času prekladu, ako aj tvorba a následné využitie prekladateľskej pamäte. Práca s CAT nástrojmi výrazne eliminuje chybovosť použitých jazykových prostriedkov.

Naša spoločnosť zabezpečuje tlmočníkov pre rôzne podujatia, ako sú napríklad semináre, konferencie, obchodné stretnutia či prednášky. Pre klientov zabezpečujeme všetky druhy tlmočenia – konzekutívne, simultánne i súdne. Zabezpečujeme tlmočnícke služby v celej Európe, nielen na Slovensku. Na požiadanie zabezpečíme tlmočenie aj mimo Európy.

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Táto forma tlmočenia sa vzužíva pri obchodných rokovaniach, stretnutiach či prezentáciách. Reč prednášajúceho sa tlmočí po častiach a pre toto tlmočenie nie je potrebná tlmočnícka technika.

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

Simultánne tlmočenie sa využíva pri oficiálnych podujatiach, ako aj pri podujatiach väčšieho rozsahu. Taktiež je nevyhnutné ho použiť, ak je potreba tlmočenia z a do viacerých jazykov súčasne. Tlmočenie prebieha paralelne s prejavom prednášajúceho, pričom sa využíva tlmočnícka technika. Pre tento typ tlmočenia sú potrební  dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po kratších časových úsekoch. Od klienta sú potrebné podkladové materiály (brožúry, letáky, katalógy, ppt prezentácie, podrobné informácie o predmete tlmočenia), aby sa tlmočník mohol dôkladne vopred pripraviť.
Naša spoločnosť taktiež zabezpečuje tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, mikrofóny, slúchadlá, obrazový prenos, ozvučenie a pod.) s kompletným servisom dopravy, montáže a obsluhy.

SÚDNE TLMOČENIE

Súdne tlmočenie sa vyžaduje pri úradných úkonoch, ako sú skúšky z autoškoly, sobáše a iné úradné pojednávania. Zabezpečujú ho súdni tlmočníci zaregistrovaní v zozname súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Okrem prekladov a tlmočenia poskytujeme aj rôzne formy jazykovej výučby. Na základe Vášho dopytu Vám „ušijeme“ kurz presne na mieru. Poskytujeme skupinové, ako aj individuálne kurzy, kurzy zamerané na konverzáciu, gramatiku, terminológiu v určitých oblastiach, prípravu na skúšky, ako aj výučbu vo firmách a podobne. Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti vo výučbe cudzích jazykov. V databáze máme aj rodených hovoriacich žijúcich na Slovensku. Kurzy zabezpečujeme aj v zahraničí. Oslovte nás a my Vám pomôžeme pri nadobúdaní Vašich jazykových zručností.

TLAČ DOKUMENTOV

Mnohí naši klienti využívajú komfort našich full servisových služieb. Od prekladu dokumentov, cez grafické spracovanie, tlač až po dodanie výsledného produktu do ich spoločnosti. Odovzdajte tak všetky starosti s komunikáciou, vysvetľovaním, hľadaním najvýhodnejšej ponuky, odnášaním vzoriek a dohodovaním podmienok na naše plecia. U nás máte všetky tieto služby pod jednou strechou. Tak si ušetríte časovo náročné a komplikované procesy, ktoré sú s tým spojené.

V prípade, že potrebujete zabezpečiť iné príbuzné služby, ktoré ste v našej ponuke nenašli, pokojne nás oslovte a my sa pokúsime Vám ich zabezpečiť.

DTP PRÁCE

Desktop publishing (skratka DTP) je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu na počítači až po export súboru pre tlač. Preklad spracujeme v akomkoľvek formáte (Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel atď.). Spolupracujeme s profesionálnymi grafikmi, ktorí vedia realizovať akúkoľvek náročnú grafickú úpravu textu.
Ak si Vami zadané podklady k prekladu vyžadujú bežné grafické práce, ako je skenovanie obrázkov, konvertovanie dokumentu pdf do formátu doc a. p., neúčtujeme za tieto grafické práce v primeranom rozsahu k prekladanému textu žiadne príplatky. Ostatné grafické a DTP práce vykonávame na základe individuálnej dohody. Okrem grafiky sme schopní zabezpečiť klientom tlač dokumentu do želanej konečnej podoby a vytlačené publikácie doručiť priamo do firmy klienta.